Polityka prywatności

MSQ COMPANY ALICJA KOMAR

Cenisz swoją prywatność i bezpieczeństwo w sieci? Dbasz o to kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe?

Bardzo dobrze to rozumiemy. Rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych osobowych to dla nas priorytet. Tak samo jest dla nas ważny Twój czas.

Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję Polityki prywatności, by w przystępny i zrozumiały sposób przedstawić zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej blog.mosquito-sklep.pl. Jeżeli poszukujesz bardziej szczegółowych informacji na temat tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i wykorzystujemy cookies, pełna Polityka prywatności znajduje się <tutaj>.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Alicja Komar, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą MSQ COMPANY Alicja Komar, z siedzibą pod adresem ul. Prawa nr 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7732322310, REGON: 100740521.
 2. Wiemy, że dla wielu osób tematyka związana z poufnością i ochroną danych jest skomplikowana. We wszelkich kwestiach związanych z RODO i cookies zachęcamy do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: Bok@Mosquito.pl . Jeżeli masz jakieś wątpliwości, pytania, czy wnioski – z pewnością odpowiemy na każdą wiadomość!
 3. Możesz korzystać z bloga bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera,  czyli „dziennik aktywności” na naszym blogu. Logi serwera zawierają np. nazwę żądanego pliku, Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Nie martw się – dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Wszystkie dane dostępowe są przez nas regularnie usuwane.
 4. Czasem jednak pozyskujemy Twoje dane osobowe. Przekazujesz je nam dodając komentarz, zapisując się do naszego newslettera, czy po prostu kontaktując się z nami. Zapewniamy, że Twoje dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na cel przetwarzania.
 5. Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie danymi osobowymi. Dlatego też stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Przekazujemy dane osobowe tylko tym podmiotom, które zapewniają najwyższe standardy przetwarzania danych.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Wówczas przysługuje Ci szereg uprawnień, choć nie wszystkie są bezwzględne, tzn. nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać w każdej sytuacji. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami posiadasz prawo dostępu do danych osobowych; uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską czy uzyskania kopii swoich danych osobowych. Ponadto możesz poprosić o skorygowanie danych osobowych, usunięcie danych osobowych, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji.
 7. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłaś, czas, jaki spędziłaś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
 8. Wykorzystujemy narzędzia marketingowe takie jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 9. Nasza strona korzysta z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwala na analizowanie zachowań użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny, które są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z usług Hotjar, czy nie.
 10. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest.
 11. Wykorzystujemy własne pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.